Skip to main content

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat vooral over het schoolbeleid. Bij verschillende onderwerpen is er een instemmingsbevoegdheid en bij andere zaken een adviesbevoegdheid.  

Namens het team:

-Lia Roelans   

-Petra de Clippelaar  

Onze directeur Ingeborg Burm is adviserend lid. Zij neemt deel aan de vergaderingen en geeft zaken vanuit het directieberaad door en beleidsontwikkelingen/ nieuws.

Namens de ouders:

-Bart van Gemst    

-Vacature  (voorzitter)

Aan het einde van vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van Caroline, MR-lid en voorzitter. We gaan begin van het nieuwe schooljaar 2018-2019, op zoek naar een nieuw MR-lid.