Skip to main content

TSO (overblijven)

De kinderen worden in de gelegenheid gesteld om tussen de middag op school over te blijven o.l.v. juf Rosita of een andere leerkracht.

De kosten bedragen:
- een  jaarabonnement € 80,00
- een strippenkaart ( 10x ) € 12,50
- per dag € 1,50

Rek.nr. Rabobank: NL16RABO0322608090