Spring naar hoofd-inhoud

TSO (overblijven)

De kinderen worden in de gelegenheid gesteld om tussen de middag op school over te blijven o.l.v. juf Rosita of een andere leerkracht.

De kosten bedragen:
- een  jaarabonnement € 80,00
- een strippenkaart ( 10x ) € 12,50
- per dag € 1,50

Rek.nr. Rabobank: NL16RABO0322608090