Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

28-11-2021

Nieuwste coronamaatregelen


Er komt z.s.m. een brief voor de ouders. Het bestuur en de leerkrachten teams zijn hier druk mee bezig.

Op de website van de Rijksoverheid kunnen we alvast lezen dat de scholen open blijven:

Waarom blijven de scholen in het funderend onderwijs open in de huidige situatie?
Voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren is het van groot belang dat zij fysiek naar school kunnen blijven gaan. Zeker voor leerlingen in een kwetsbare positie is dat cruciaal. Wel gelden in het onderwijs aanvullende maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, zodat de scholen verantwoord open kunnen zijn.

Leerlingen van groepen 6, 7 en 8 wordt dwingend geadviseerd om bij verplaatsing een mondkapje te dragen.  Het is voor het verantwoord
open kunnen houden van het onderwijs ontzettend belangrijk dat basismaatregelen goed worden nageleefd.

Dat betekent dus: handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog, goed ventileren, geen handen schudden en elkaar de ruimte geven. Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve testuitslag is ontvangen. Ook geldt dat alle huisgenoten in quarantaine moeten als er iemand besmet is, of je nu beschermd bent of niet beschermd.

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd geldt dus ook dat zij bij milde verkoudheidsklachten thuis moeten blijven en zich moeten laten testen. Zij mogen niet naar de basisschool, het speciaal (basis) onderwijs of buitenschoolse kinderopvang voordat zij getest zijn en een negatief resultaat hebben.

Wordt het kind niet getest? Dan mag het kind pas weer naar school als het kind ten minste 24 uur volledig klachtenvrij is.


< BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8 - thuisblijven of niet?