Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

07-02-2021

Wanneer thuisblijven?


Het OMT heeft vrijdag 5 februari laat op de avond een nieuw advies uitgebracht over het test- en thuisblijfadvies voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

 

Dit advies is op 6 februari verwerkt in het protocol basisonderwijs.  

 

De grootste wijziging is dat kinderen met verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) thuis moeten blijven. 

 

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen wel naar school als ze af en toe hoesten of als ze astma- of hooikoortsklachten hebben zonder koorts of benauwdheid.  

 

Daarnaast is ook het testbeleid aangepast. Wel of niet testen blijft een keuze van de ouders.  

 

Bovenstaande aanpassingen en wijzigingen zijn opgenomen in de bijlage in de “Beslisboom 0 jaar t/m groep 8” versie 6 februari ’21. Deze beslisboom is toegevoegd aan deze mail in de bijlage. 

 

Ondanks weer een aanpassing in het protocol, wens ik u een gezellige, winterse zondag toe!

 

Met vriendelijke groet,  

 

Ingeborg Burm  

 


< 8 februari weer live naar school