Skip to main content

Nieuws

14-01-2020

Staking


Betreft: landelijke staking 30+31 januari a.s.

De onderwijsbonden hebben hun leden opgeroepen tot een landelijke staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari a.s.  

De kwaliteit van het primair onderwijs staat zwaar onder druk door de hoge werkdruk, de effecten van het Passend onderwijs en door kortingen op de financiering van het onderwijs. Allemaal oorzaken van een toenemend lerarentekort.

Wij zien dat de spanning in de scholen steeds hoger oploopt, dat personeel de sector verlaat en dat de lerarentekorten de al bestaande werkdruk van het overblijvende personeel aanzienlijk verhogen. Dit alles is een bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs.

Om deze redenen heeft het team van ’t Vogelnest  dan ook besloten om op donderdag 30 januari het werk neer te leggen. De school is deze dag gesloten.

Op vrijdag is de school wel geopend. We verwachten de kinderen op vrijdag 31 januari dan ook op school. 

We hopen dat wij ook tijdens deze staking mogen rekenen op uw begrip en steun.

Mocht u deze dag geen mogelijkheid tot opvang hebben, kunt u contact opnemen met school.
Dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Met vriendelijke groet,

namens het team van 't Vogelnest,
Ingeborg Burm


< Hieperdepiep hoera!