Spring naar hoofd-inhoud

In de ELO (= elektronische leeromgeving) kunt u allerlei dingen vinden die te gebruiken zijn bij het leren of maken van huiswerk.

Voor spelling zijn de woord- en werkwoordpakketten terug te vinden van groep 4 t/m 8. Hier kunnen ouders en kinderen de kaarten van Spelling in Beeld bekijken met daarop een uitleg en de woordjes. Ook zijn er overzichten per blok terug te vinden met de verschillende lessen in de week. Zo zie je dus welke kaarten er geleerd moeten worden per blok, per groep. Hier kun je ook klikken om de woorden te oefenen kinderen van groep 6

Bij aardrijkskunde zijn de samenvattingen en het oefenen ermee, terug te vinden voor groep 5 t/m 8. Voor topografie zijn ook de kaarten bij de afzonderlijke hoofdstukken toegevoegd!

Ook voor Engels en Geschiedenis staat oefenmateriaal klaar.

Verder vindt u nog sites voor de leerlingen en ouders.